Contact with 'AGROHARA'

GLOBAL   DEVELOPMENT  ASSOCIATE
GLOBAL DEVELOPMENT ASSOCIATE
 AGROHARA
                               AGROHARA
   Karipidis L.-Tsechelidou H. Sp. P.

 EPISKOPI NAOUSSA
IMATHIA - GREECE

PC 59035

Tel. ++3023320-44197

info@kiwi-tsechelidis.com

                            

Sales Manager

Hara  Karipidou - Tsechelidou

email: hara@kiwi-tsechelidis.com

Mob. ++30 6975 901323

Nursery Manager

Charalambos Tsechelidis

Mob. ++30 6975 901320

General manager - Company Representative

Lambros Karipidis

Mob.++30 6975 901321

legal  Consultant

Mantratzis Lazaros

e-mail: mantratzislazaros@gmail.com

Mob. ++30 6974 938099