Επικοινωνία με την εταιρεία 'AGROHARA'

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ

 AGROHARA

                            AGROHARA
            Καρυπίδης Λ. -  Τσεχελίδoυ X.  Ε.Ε.
 

  ΕΠΙΣΚΟΠΗ  ΝΑΟΥΣΑΣ   Τ.Κ. 590 35    ΤΗΛ.2332 0 44197

  ΒΕΡΟΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  32   ΤΗΛ. 2331 0 71789

                    

                                   info@kiwi-tsechelidis.com

                     

Υπεύθυνη Πωλήσεων

Καρυπίδου - Τσεχελίδου Χαρά  

email: hara@kiwi-tsechelidis.com

τηλ.6975901323

Υπεύθυνος Φυτωρίου

Τσεχελίδης Χαράλαμπος

τηλ. 6975901320

 Εκπρόσωπος Εταιρίας

Καρυπίδης Λάμπρος

τηλ. 6975901321

Nομικός Σύμβουλοs

Μαντρατζής Λάζαρος

email: mantratzislazaros@gmail.com

τηλ. 6974938099