Χαρακτηριστικά της ποικιλίας ακτινιδιάς

12/5/2010
12/5/2010
12/5/2010
12/5/2010
12/5/2010
12/5/2010
12/5/2010
12/5/2010
12/5/2010
12/5/2010
12/5/2010
12/5/2010
12/5/2010
12/5/2010
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΗΨΗ 5/6/2010
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΗΨΗ 5/6/2010
 PHOT.  5/6/2010
PHOT. 5/6/2010
PHOT. 5/6/2010
PHOT. 5/6/2010
PHOT. 5/6/2010
PHOT. 5/6/2010
 PHOT. 5/6/2010
PHOT. 5/6/2010
ΤΟ ΜΕΣΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ
ΤΟ ΜΕΣΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ

Τα μορφολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τόσο του φυτού όσο και των καρπών που καθιστούν την ποικιλία ως μία εκ των κορυφαίων παγκοσμίως είναι τα παρακάτω:

 1. Φυτό μεγάλης ζωηρότητας και παραγωγής (περίπου διπλάσια στρέμματική απόδοση από την Hayward).
 2. Καρπός μεγάλος, κυλινδρικός, μέσου βάρους 170-180 gr.
 3. Απουσία ατροφικών καρπών και πεπλατυσμένων (ουσιαστικά δεν χρειάζεται αραίωμα).
 4. Χρήση περιορισμένου αριθμού επικονιαστών (αυτογόνιμη 70%, Hayward 2 %).
 5. Εκπληκτική ομοιομορφία καρπών.
 6. Υπερδιπλάσια περιεκτικότητα Βιταμίνης C από την Hayward. (mg/100gr.v.b).
 7. Υψηλότερα αντιοξειδωτικά από την Hayward (περίπου 60 %).
 8. Υψηλότερα σάκχαρα.
 9. Ιδιαίτερα ευχάριστη γεύση με ξεχωριστό άρωμα.
 10. Καλή συντηρησιμότητα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΣ

Η υψηλή παραγωγική δυνατότητα της ποικιλίας σε συνδυασμό με την χαμηλότερη δαπάνη εργασίας που απαιτεί για αραίωση και συγκομιδή καρπών διαμορφώνει ένα κόστος παραγωγής, που είναι το ήμισυ περίπου του κόστους της καλλιεργούμενης σήμερα ποικιλίας Hayward.

Αυτό από μόνο του αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που σε συνδυασμό με τα άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά της, δημιουργούν τις προϋποθέσεις πρόκλησης του παγκόσμιου ενδιαφέροντος και συνηγορούν στην γρήγορη ανάπτυξή της.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΟΣ

Σήμερα αποκλειστικός κάτοχος των δικαιωμάτων της ποικιλίας «ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ» είναι η εταιρία 'AGROHARA' Καρυπίδης Λ.- Τσεχελίδoυ X.  Ε.Ε. με έδρα την Επισκοπή Νάουσας (Δήμος Ανθεμίων) Νομού Ημαθίας.